Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Bình)

Điều tra ý kiến

Trang này thế nào?
Tốt
Tạm

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Phuong_cham1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thống kê Web

  Chuyên đề Giải Toán Thể Tích - Hình Học 12 - nvbinh198

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:16' 29-06-2013
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 3329
  Số lượt thích: 3 người (lê tuyết vân, Trần Văn Kỷ, Phạm Văn Duy)
  Phần 1.
  Thể tích khối đa diện
  A. Lý thuyết
  1. Khái niệm thể tích của 1 khối đa diện (Sgk hh 12)
  2. Các công thức tính thể tích của khối đa diện
  a) Thể tích khối hộp chữ nhật
  V = abc với a, b, c là 3 kích thước của khối chữ nhật
  b) Thể tích của khối chóp
  V= Sđáy . h ; h: Chiều cao của khối chóp
  c) Thể tích của khối lăng trụ
  V= Sđáy . h ; h: Chiều cao của khối lăng trụ
  B. Các dạng bài tập
  Dạng 1. Tính thể tích của khối đa diện
  *Phương pháp: Để tính thể tích của khối đa diện ta có thể:
  +áp dụng trực tiếp các công thức tính thể tích
  +Chia khối đa diện thành các khối nhỏ hơn mà thể tích của các khối đó tính được
  +Bổ sung thêm bên ngoài các khối đa diện để được 1 khối đa diện có thể tính thể tích bằng công thức và phần bù vào cũng tính được thể tích.
  *Các bài tập
  1)Về thể tích của khối chóp
  +Nếu khối chóp đã có chiều cao và đáy thì ta tính toán chiều cao, diện tích đáy và áp dụng công thức :V= Sđáy . h
  Bài 1: Tính thể tích hình chóp tam giác đều SABC trong các trường hợp sau:
  Cạnh đáy bằng a, góc ABC = 60o
  AB = a, SA = l
  SA = l, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng α
  giải:
  a) Gọi O là tâm ∆ABC đều
  ⇒ SO ABC)
  SABC =a=
  ∆ABC có SA = SB; ABC = 60o
  ⇒ SA = AB = SB = a

  
  
  SO ⊥ OA ( vì SO ⊥ (ABC) ) Tam giác vuông SOA có:

  SO2 = SA2 - OA2 = a2 - (a)2 = 
  ⇒ SO = a
  Vậy VSABC = S∆ABC . SO = .. a. 
  b) Tương tự câu a đáp số:
  VSABC = . .
  c)
  Gọi O là tâm ∆ABC
  Gọi A’ là trung điểm BC
  Dễ thấy ((SBC), (ABC)) = góc SA’O = α
  Tam giác vuông SOA có:
  SO2 = l2 - OA2 = l2 - AA’2
  Tam giác vuông SOA’ có:
  (2)
  Từ (1) (2) ta có:
  

  
  
   AA’2(sin2 α + 4) = 9l2
   
  S∆ABC = 
  

  ⇒VSABC = S∆ABC . SO =

  Bài 2. Cho lăng trụ ABCA’B’C’ có độ dài cạnh bên = 2a, ∆ABC vuông tại A, AB = a, AC = a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) là trung điểm BC. Tính VA’ABC theo a?
  Giải.
  -Gọi H là trung điểm BC
  ⇒A’H ⊥ (ABC) (gt)
  -Ta có S∆ABC = 
  -Vì A’H ⊥ (ABC) ⇒ A’H ⊥ AH
  Tam giác vuông A’HA có:
  A’H2 = A’A2 - AH2 = (2a)2 - .(a2 + 3a2)
  hay A’H2 = 4a2 - a2 = 3a2 ⇒ A’H = a
  
  
  ⇒VA’ABC = S∆ABC .A’H =
  Bài 3. Hình chóp SABCD có SA ⊥ (ABC), SA = a. ∆ABC vuông cân có
  AB = BC =a. B’ là trung điểm SB. C’ là chân đường cao hạ từ A của ∆SAC
  a) tính VSABC
  b) Chứng minh rằng AB ⊥ (AB’C’). Tính VSAB’C’
  Giải
  a)
  S∆ABC = ; SA =a
  ⇒ VSABC = S∆ABC .SA = a3

  
  
  b) ∆SAB có AB = SA = a SAB cân tại A AB’ ⊥ SB
  B’S = B’B
  BC⊥ AB ⇒ BC ⊥ (SAB) ⇒ BC ⊥ AB’
  BC⊥ SA
  ⇒ AB’ ⊥ (SAC) ⇒ AB’ ⊥
   
  Gửi ý kiến